-Storbritannia er under angrep

Hans Rustad

Alarm­ni­vået i Stor­bri­tan­nia ble lør­dag kveld hevet til “kri­tisk”, som er det høy­este som fin­nes. Det betyr at myn­dig­he­tene anser at Stor­bri­tan­nia er under angrep, og at nye kan komme når som helst.

Det er homo-parade i Lon­don imorgen.

Skotsk politi sa angre­pet på fly­plas­sen i Glas­gow er knyt­tet til de to bilene som ble fun­net i Lon­don, som ikke eksploderte.

At angre­pet kom­mer etter at den nye regje­rin­gen har til­trådt er neppe til­fel­dig, mener sik­ker­hets­eks­per­ter. Hel­ler ikke at Glas­gow fly­plass ble angre­pet. De to bilene som ble fun­net i Lon­don kom­mer også fra Glas­gow, blir det sagt.

Angre­pet i Glas­gow var etter alt å dømme selvmordsangrep.

One eyewit­ness at yesterday’s attack in Glas­gow, Jackie Ken­nedy, 46, a beau­ti­cian from the city, descri­bed how she watched one of the occu­pants of the car douse him­self in petrol and set him­self alight.

He had a big smirk on his face. He lif­ted up what appea­red to be a five-litre drum, which I think had petrol in it, and set him­self on fire,” she said. “His clot­hes were mel­ting in front of my very eyes.

The police tried to pounce on him but he fought back and was strugg­ling with them. It was only when a mem­ber of the pub­lic pun­ched him in the face that the police mana­ged to restrain him. The police were try­ing to spray CS gas in his face but it was not wor­king. I can’t believe what I have just seen. I have no doubt this was a ter­ro­rist attack.”

Man­nen som ble over­man­net ble ført til Paisley-sykehuset, men der utløste han alarm og eva­ku­e­ring, da det ble opp­da­get at han var rig­get som en selvmordsbomber.


Ter­ro­rists strike Glas­gow air­port with car ‘firebomb’
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.