Cameron i Birmingham: To verdener

Hans Rustad

De kon­ser­va­ti­ves leder David Came­ron var på et 24 timers besøk hos en mus­limsk fami­lie i Bir­ming­ham og ble sjok­kert over noen av spørs­må­lene han fikk under et moske-besøk. Han sa folk lever i for­skjel­lige ver­de­ner. Det bor 140.000 mus­li­mer i Birmingham.

In May, David Came­ron, the Con­ser­va­tive lea­der, spoke of a “growing pro­blem of cul­tural sepa­ra­tism” between the white and Mus­lim com­mu­nities, after he spent 24 hours with a family in a largely Mus­lim suburb of the city.

Mr Came­ron said that, while visi­ting a Bir­ming­ham mos­que, he had been asked “some depres­sing ques­tions about who was really respon­s­ible for 9/11 and even 7/7 - that it was a CIA plot; that Jews had been told to leave the twin towers”.

The extent to which young Mus­lims are becoming radi­ca­lised, and the speed at which it can hap­pen, have cau­sed alarm. MI5 is aware of 1,700 ter­ro­rist sus­pects active in Bri­tain. Peter Clarke, the Metro­po­li­tan Police deputy assi­stant com­mis­sio­ner, spoke before the Lon­don attacks of a “very, very con­cer­ning intel­li­gence picture”.

Botched Lon­don plot lea­ves ‘gold mine’ of clues
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.