Fatah al-islam lager trøbbel i Libanon

Hans Rustad

Da Sha­ker Youssef al-Abssi duk­ket opp i pale­stinske flykt­ninge­leire med flere hundre mann for å bekjempe Israel, ble han mot­tatt med åpne armer. Men lang­somt sur­net forholdet.

Pale­sti­nerne opp­da­get at men­nene sto for en annen ideo­logi og reli­gion. Nykom­merne var strengt reli­giøse og betrak­tet andre mus­li­mer som van­tro som kunne dre­pes. Dette var heavy stuff for mange.
De kla­get til Syria og fikk til svar at de skulle legge vekk sine beten­ke­lig­he­ter. Al-Abbsi til­bød Hiz­bol­lah hjelp i som­mer­ens krig mot Israel, men fikk avslag i lik­het med pale­stinske grup­per. Det satte like­vel vondt blod.

Recent inter­views with Fatah Upri­sing and other offi­ci­als shed new light on the rapid emer­gence of a radi­cal Isla­mic force now locked in a bloody stand­off with the Lebanese army. They also reveal the com­plex inte­rac­tion of Pale­sti­nian and other groups in Leba­non — all oppo­sed to Israel but with dif­fe­ring ideo­lo­gies — that are crea­ting huge chal­len­ges for the govern­ment here.
..
When al-Absi first appea­red in Leba­non, Pale­sti­ni­ans there were anti­ci­pa­ting an Israeli attack on their camps after the cap­ture of an Israeli sol­dier by Pale­sti­nian mili­tants in Gaza and other vio­lence there, said Abu Moham­med and other Palestinians.

So al-Absi’s offer of figh­ting Israel in case of attack was rece­i­ved with open arms by Fatah Upri­sing and its deputy lea­der, Abu Kha­led al-Amleh, who was based in Dama­scus. Fatah Upri­sing itself broke from the main­stream Pale­sti­nian Fatah move­ment in the early 1980s.

Al-Absi, who is wan­ted in Jor­dan for involve­ment in a 2004 assas­si­na­tion of a U.S. diplo­mat there, spread out increas­ing num­bers of recruits to seve­ral Pale­sti­nian camps — about 120 in Beirut’s Bourj el-Barajneh, 60 in Bed­dawi in the north and 150 in Nahr el-Bared.

Abu Moham­med and anot­her Fatah Upri­sing offi­cial, Mah­moud Doulla, told The Associa­ted Press that their lea­ders were so impressed with al-Absi’s sel­fless dedi­ca­tion to the Pale­sti­nian cause that, at first, they ignored war­ning signs of other trouble.

We weren’t of the same ideo­logy,” explai­ned Abu Moham­med. “They followed a more puri­tan kind of Islam, you can say fana­tic Islam. … They were ready to kill disbelievers.”

Abu Moham­med and Doulla said they were con­cerned when they noticed al-Absi and his men were hostile toward allies of Fatah Upri­sing, such as the Syrian govern­ment, Lebanon’s Shi­i­tes and the mili­tant Shi­ite group Hezbollah.

When Fatah Upri­sing offi­ci­als in Leba­non aler­ted their superiors in Dama­scus that al-Absi’s men “were beha­ving stran­gely,” they were swiftly dis­mis­sed and told the group was in Leba­non for the “struggle” and to fight the “Zio­nist enemy,” said Abu Mohammed.

Al-Absi’s for­ces grew quickly. At the Sha­tilla camp, what star­ted as 20 mili­tants reached 100 during last summer’s Hez­bol­lah war with Israel, Abu Moham­med said.

He said al-Absi was snub­bed by Hez­bol­lah when he offe­red to fight along­side the Shi­ite group during the sum­mer war.

But Beirut-based Pale­sti­nian expert Majed Azzam said the offer to fight along­side Hez­bol­lah was made by all the Pale­sti­nian factions in Leba­non, and rejected.

Al-Absi sub­scri­bes an ideo­logy of Islam that urges Sunni Mus­lims to kill anyone they con­si­der an infi­del, even Shi­ite Mus­lims. But Azzam said despite that, al-Absi has never spo­ken against the Shi­ite Hez­bol­lah because it is figh­ting Israel.

Al-Absi’s rela­tion­ship with Fatah Upri­sing showed its first pub­lic sign of cracks last Nov. 23, when Pale­sti­nian and Lebanese security for­ces rai­ded an apart­ment occu­pied by his gun­men in the Bed­dawi camp in northern Lebanon.

In the ensu­ing batt­les, a Pale­sti­nian security man was kil­led and two of al-Absi’s mili­tants were woun­ded and han­ded over to Lebanese security by the camp’s Pale­sti­nian security. Al-Absi was ange­red that Fatah Upri­sing did not pro­tect the men or pro­test their handover to Lebanese authorities.

On Dec. 5, Fatah Upri­sing lea­der Saeed Moussa orde­red al-Absi and his figh­ters to leave his group’s bases in the Sha­tilla and Bourj el-Barajneh camps. Al-Absi wit­hd­rew to the Bed­dawi camp.

De fikk et ulti­ma­tum om å for­late Bed­dawi innen 24 timer, og hav­net til slutt i Nahr el-Bared. Der kunn­gjorde al-Absi opp­ret­tel­sen av Fatah al-Islam.

His­to­rien viser hvor dis­rup­tiv jiha­dis­tene vir­ker i et samfunn.

Mili­tant group broke ties in Lebanon
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.