Pakistan lar grenseprovins med jihadister i fred

Hans Rustad

Pakis­tanske myn­dig­he­ter har snudd 180 gra­der og lar nå Nord-Waziristan i fred. Hæren kal­les til­bake, og de uten­landske kri­gerne som opp­hol­der seg der, kan sove rolig om natten.

Accor­ding to the terms of the deal, the tri­bes­men pro­mi­sed to stop attack­ing the army and to stop crossing the bor­der to fight in Afghanistan.

The govern­ment agreed to halt major ground and air ope­ra­tions, free pri­so­ners, retreat to bar­racks, com­pen­sate for los­ses and allow tri­bes­men to carry small arms.

The thorny issue of for­eign figh­ters was left ambi­guous. The mili­tants pro­mi­sed that all non-Pakistanis would leave North Wazi­ristan, or stay and respect the deal. But the govern­ment did not insist that they be registe­red, as it has done in the past.

Flere i Pakis­tan tol­ker dette som en kapi­tu­la­sjon over­for stam­mer som har valgt jiha­dis­te­nes side.
-I think this accord will give legi­ti­macy to the mili­tants, sier Rahi­mul­lah Yusufzai, en Taliban-ekspert.

The govern­ment policy has swung from one extreme to anot­her, from the use of brute mili­tary force to what appears to be total capi­tu­la­tion to mili­tants,” wrote Ismail Khan of the Dawn news­pa­per.
“The govern­ment was despe­rate [for a solu­tion]. It has bought tem­po­rary peace,” said Rahi­mul­lah Yusufzai, a close follower of Tale­ban affairs. “I think this accord will give legi­ti­macy to the mili­tants. They will behave as people who fought the army to a standstill.”

But will it work?

Simi­lar deals in neigh­bou­ring South Wazi­ristan did stop attacks on Pakis­tani sol­di­ers, alt­hough it strengt­he­ned the hand of locals who shared the ideo­logy and views of the Taleban.

Man reg­ner med at Osama bin Laden skju­ler seg i denne pro­vin­sen, sam­men med en stor vakt­styrke, og mange uten­landske kri­gere. Flere av dem har gif­tet seg med lokale jen­ter. Det er her­fra Tali­ban ope­re­rer mot Afgha­ni­stan. Selv om stam­mene kan­skje dem­per sin tra­fikk over gren­sen, er det lite tro­lig at Tali­ban gjør det.

Avta­len er nok et bevis på at Pakis­tan er det sen­trale lan­det i kri­gen mot terror.

kilde: BBC
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.