Al Qaida samarbeider med algirere mot Frankrike

Hans Rustad

Al-Qaida has for the first time announ­ced a union with an Alge­rian insur­gent group that has desig­nated France as an enemy, say­ing they will act toget­her against French and Ame­ri­can interests.

Cur­rent and for­mer French offi­ci­als spec­ia­li­zing in ter­ro­rism said Thurs­day that an al-Qaida alli­ance with the Sala­fist Group for Call and Com­bat, known by its French ini­ti­als GSPC, was cause for concern.

We take these threats very seriously,” Interior Minis­ter Nico­las Sar­kozy said, adding in an inter­view on France-2 tele­vi­sion that the threat to France was “high” and “per­ma­nent,” and that “abso­lute vigi­lance” was required.

Al-Qaida’s No. 2, Ayman al-Zawahri, announ­ced the “blessed union” in a video pos­ted this week on the Inter­net to mark the fifth anni­ver­sary of the Sept. 11 attacks in the Uni­ted States.

Ap
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.