Hebraisk utløste overfall i Berlin

Hans Rustad

Akku­rat som nyna­zis­tens over­fall på den etio­piske stu­den­ten i Pots­dam, er det nå en israelsk-tysk kvinne som ble over­falt fordi noen hørte henne snakke hebra­isk på gaten. Det var jen­ter i en muslimsk-dominert bydel som gikk til angrep.

A serious anti-Semitic assault took place in Ber­lin last week, when an Israeli medi­cal stu­dent was attacked at night by a group of young women after they heard her tal­king in Heb­rew on her mobile phone. The Israeli woman was bea­ten and wounded.

The inci­dent hap­pe­ned last week after the 26 year-old stu­dent atten­ded a party at the house of fri­ends in the Ste­glitz neigh­bor­hood in south-west Ber­lin, where a large Mus­lim com­mu­nity resi­des. At about 2 a.m., the woman, who holds a dual Israeli-German citizen­ship, deci­ded to walk back to her apart­ment after she mis­sed the last bus home, Israel’s lead­ing daily Yedioth Ahro­noth reported.

While she was walking home and hol­ding a con­ver­sa­tion in Heb­rew with a fri­end from Israel on her cel­lu­lar phone, the stu­dent passed by a group of young women.

When they rec­og­nized the lan­guage the stu­dent was speak­ing as Heb­rew, one of the girls sud­denly walked up to the Israeli woman and slap­ped her in the face. The other women then joined in, pul­led her hair, beat her up and kicked her. The abuse even­tually stop­ped when the attack­ers thought they heard a police car approa­ching, and they fled the scene.

Israeli woman attacked in Berlin
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.