Al Qaida-memo: Taper kampen om Bagdad

Hans Rustad

To interne doku­men­ter avslø­rer at Al Qaida i Irak er mis­for­nøyd med utvik­lin­gen i Bag­dad. De inn­røm­mer at de kun er et irri­tasjns­mo­ment for myn­dig­he­tene, og at shia­ene har overtaket.

Tonen i doku­men­tene er used­van­lig nøk­tern og fri for den sed­van­lige reto­rik­ken. De ble fun­net av ame­ri­ka­nerne under et raid i Yous­si­fi­yah i midten av april. Skal man tro mel­din­gene inn­røm­mer Al Qaida langt på vei at de taper kam­pen om Bagdad.

The docu­ment says that the Bag­h­dad cells are capable of only “hit and run” ope­ra­tions, lead­ing the pub­lic to con­clude that “the Shi­i­tes are stron­ger in Bag­h­dad and nea­rer to con­trolling it, while the muja­hedeen … are not con­side­red more than a daily annoy­ance to the Shi­ite govern­ment.“
..
It also reite­ra­tes al-Zarqawi’s long-stated goal of targe­ting the country’s majority Shiites.

But the stra­tegy docu­ment com­plains that “the strength of the brot­hers in Bag­h­dad” is based mostly on car bombs and “groups of assassins lack­ing any orga­nized mili­tary capabilities.”

The wri­ter com­plains that the Ame­ri­cans and the Iraqi govern­ment for­ces “were able to absorb our pain­ful blows,” raise new recruits and “take con­trol of Bag­h­dad as well as other areas, one after the other.”

This is why every year is worse than the pre­vious year, as far as the mujahedeen’s con­trol and influ­ence over Bag­h­dad,” the docu­ment said.

It also char­ged that the major Sunni groups — the Iraqi Isla­mic Party and the cle­ri­cal Associa­tion of Mus­lim Scholars — have “anest­he­tized” the Sunni popu­la­tion. It warned that “we will have a pro­blem” if the govern­ment succe­eds in rai­sing all-Sunni army units.

Insur­gents have recently targe­ted recruits from the first all-Sunni unit, kil­ling at least seven of them in two sepa­rate attacks last week.

Eit­her we let them go beyond the limits, or fight them and risk inci­ting the Sun­nis against us through the chann­els of the party and the associa­tion,” the docu­ment says.

Dis­or­ga­niza­tion Wor­ries al-Qaida in Iraq
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.