Fallujah vil delta i valget, i protest mot sheikh-mord

Hans Rustad

Det er en his­to­rie som gir håp for frem­ti­den. Fal­lu­jahs mest anser­kjente reli­giøse over­hode sto frem og ba folk stemme 15. desem­ber, til tross for mange døds­trus­ler. Da han ikke “lyst­ret”, ble han meid ned av mas­kerte menn i en sølv­grå BMW - Zarqa­wis menn.

Nå vil befolk­nin­gen i Fal­lu­jah delta i pro­test, og gå mann av huse valgdagen.

THE grand mufti of Fal­luja, Sheikh Hamza Abbas al-Issawi, knew he was ris­king his life by urging worship­pers to vote in Iraq’s elections this week and by preaching against ter­ro­rist vio­lence.
Refu­sing to be inti­mi­dated, he inten­si­fied his rhe­to­ric after rece­i­ving death threats from radi­cal Isla­mists for cri­ti­ci­sing Abu Musab al-Zarqawi, the lea­der of Al-Qaeda in Iraq. He chal­len­ged his sha­dowy ene­mies by decla­ring at pray­ers: “I know I am targeted.”

Death came to the 70-year-old grand mufti 12 days ago, when he was gun­ned down in front of his teenage son by three mas­ked men in a sil­ver BMW. Many inha­bi­tants of Iraq’s “city of mos­ques” intend to honour his memory by cas­ting their bal­lots on Decem­ber 15.

Issawi was an influ­en­tial scho­lar who cas­ti­ga­ted mili­tants loyal to Zarqawi for “un-Islamic beha­viour” and bla­med them for pro­vo­king last year’s Ame­ri­can mili­tary offen­sive against the city. He also encoura­ged local Sun­nis to enrol in the police and mili­tary, fea­ring they could be nee­ded to defend Fal­luja in a future secta­rian war.

Despite advice from fri­ends and family not to attend dawn and evening pray­ers, Issawi insis­ted he was a man of God who would not be cowed. “He belie­ved that Allah pro­tected people and not body­guards,” a close fri­end said.

Mur­der of man of peace inspi­res a voters’ revolt
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.