Mer farse enn alvor

Hans Rustad

Det er nes­ten ikke til å tro: UD har ikke noe mate­riale som doku­men­te­rer krise­hånd­te­rin­gen i UD de første timene. Man hadde annet å tenke på, mel­der NRK Dagsnytt.

Hvor dypt stik­ker ønske om grans­king? VG kan for­telle at punk­tet om eva­lu­e­ring av regje­rin­gens inn­sats sto som num­mer fire på Bon­de­viks liste. Det var lær­dom­mer med tanke på frem­ti­dig inn­sats man skulle foku­sere på.

Det var først da en sam­let oppo­si­sjon truet med å over­kjøre regje­rin­gen, at Bon­de­vik ga seg. Så mye for den myke predikant.

Bon­de­vik sloss også med nebb og klør for å hindre at Mor­gen Wet­land kom med i utval­get. Er Bon­de­vik så dum? Neppe. Vi tror hel­ler han vet at nå ram­ler skje­let­tene ut av skapet.

Bon­de­vik ville stoppe Wetland
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.