Indonesian police said Tuesday they

Hans Rustad

Indo­ne­sian police said Tues­day they were sear­ching for six men sus­pec­ted of involve­ment in bom­bing attacks on Chris­tian churches in the strife-torn pro­vince of Cen­tral Sula­wesi on the week­end.
Detec­ti­ves had descrip­tions of the six assai­lants from wit­nes­ses of bomb and gun attacks on the Ema­nuel and Anu­gerah churches in the pro­vin­cial capi­tal Palu, said local police chief Ary­anto Sut­adi.
“They are now being hunted down,” he told AFP.
Sunday’s attacks in a region that has seen spo­ra­dic vio­lence between Chris­ti­ans and Mus­lims since more than 1,000 people died in figh­ting four years ago have raised con­cerns over security ahead of the Chris­t­mas period.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.