Vakker historie fra stor kineser

Hans Rustad

Den kjente kine­siske regis­sø­ren Chen Kaige er i Oslo i anled­nin­gen pre­mie­ren på sin siste film, “Sam­men med deg”. I inter­vju med VG for­tel­ler han en nyde­lig his­to­rie, som for­tje­ner å gjengis:

-Som ung gutt opp­levde jeg noe ver­di­fullt: En venn av meg hadde noen få klas­siske pla­ter. Vi lyt­tet i hem­me­lig­het i luk­kede rom. Det var selv­føl­ge­lig strengt for­budt, og vi ble da også etter­hvert avslørt, - og måtte se på at pla­tene ble knust. Men stun­dene med Dvor­aks “Fra den nye ver­den” end­ret meg grunn­leg­gende; det fan­tes en vak­ker, givende og ver­di­full vir­ke­lig­het borten­for alt hatet. Og når pla­tene var knust kunne denne vir­ke­lig­he­ten gjen­ska­pes i hjer­tene våre. vik­tig er kuns­ten; dette er en scene jeg før eller senere skal gjen­skape i en frem­ti­dig film, sier Chen Kaige (51).
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.