Upassende rapport om antisemittisme lagt vekk

Hans Rustad

EUs over­våk­nings­or­gan for rasisme og frem­med­frykt vil ikke offent­lig­gjøre en rap­port om anti­se­mit­tisme i Europa fordi kon­klu­sjo­nen var feil. Rap­por­ten fant at mus­limske og pale­stinske grup­per sto bak mye av het­sen og hendelsene.

Finan­cial Times har fått tak i en kopi av den 112-sider lange rap­por­ten som Euro­pean Moni­to­ring Centre on Racism and Xenop­ho­bia (EUMC) fant var for kon­tro­ver­si­ell til å utgi.

There is a trend towards Mus­lim anti-semitism, while on the left there is mobi­li­sa­tion against Israel that is not always free of pre­ju­dice,” said one per­son fami­liar with the report.

Some EUMC board mem­bers had also attacked part of the ana­ly­sis ascri­bing anti-semitic moti­ves to leftwing and anti-globalisation groups, this per­son said. “The deci­sion not to pub­lish was a poli­ti­cal decision.”
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.