Ny sterk episode i serien

Hans Rustad

Ny sterk epi­sode i serien franske for­vik­lin­ger (under­state­ment): Franske tje­neste­menn i Syria hjalp i hem­me­lig­het ira­kere med nye pass slik at de kunne flykte videre til Europa. Det er ame­ri­kanske etter­ret­nings­kil­der som opp­ly­ser dette til The Wash­ing­ton Times, som reg­nes for å ha gode kon­tak­ter i de sirk­lene. Det er ikke kjent hvem eller hvor mange av Sad­dams menn som slik fikk adgang til EU med fransk hjelp. Opp­lys­nin­gene er fram­kom­met ved bruk av “sen­si­tive” meto­der. Både Pen­ta­gon og State Dept. er i har­nisk fordi Frank­rike på denne måten har hind­ret jak­ten på nære med­ar­bei­dere av Sad­dam Hus­sein. En Bush-medarbeider har føl­gende kom­men­tar: -Dette er Raoul Wallen­berg i revers (Wallen­berg hjalp som kjent jøder å unn­slippe nazis­tene under andre ver­dens­krig). En fransk tals­kvinne avvi­ser his­to­rien som ond­sin­nede ryk­ter. Ame­ri­ka­nerne er frust­rert over at så få av de 55 etter­søkte ira­kerne er tatt, 19 styk­ker, og bare en blant de ti øver­ste på listen.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.