Nicholas Kristof i NYTimes skrev

Hans Rustad

Nicholas Kris­tof i NYTi­mes skrev nylig at George W. Bush for tiden leser en popu­lær his­to­rie­bok kalt The Cong­que­rors av en Mica­hel Beschloss. Tyde­lig­vis en bok som vur­de­res høyt. Flere skri­ver til Kris­tof og sier det må være feil, for Bush er intel­lek­tu­elt ikke i stand til å lese en slik kre­vende bok. Kris­tof sier det er fei­len mange libe­ra­lere har gjort: de under­vur­de­rer Bush. Med tanke på all Bush-hetsen som norske medier er fylt av, kan føl­gende sitat være på sin plass:

I covered Bush in the 2000 election, and - as I wrote in a column last sum­mer - I’m con­vin­ced that in some respects he’s a very smart guy. He’s not at all intel­lec­tual, and he’s less inte­re­sted in the world of ideas than almost any­body I’ve ever met. But he has a great memory for faces, incre­dible social charm, and first-rate poli­ti­cal skills. He’s not much of a book-reader, true, but under Laura’s influ­ence (she’s a real book lover) he does wade through books at times.

The libe­ral con­tempt for Bush bot­hers me not only for its inci­vi­lity but also because I think it’s factually wrong and is counter-productive.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.